SALE

Dotacje UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podjęto działalność gospodarczą współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania sztucznej biżuterii i jej innowacyjnej formy sprzedaży. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie projektowania, wytwarzania oraz sprzedaży biżuterii sztucznej (w tym inspirowanych przyrodą regionu Dobra Widawa); stworzenie jednego miejsca pracy (w ramach samozatrudnienia).

 

Flaga UE Logo LEADER LGD Dobra Widawa Logo PROW

Przedsięwzięcie powstało dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania “Dobra Widawa” w ramach “Zwiększenia poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy”

Zapraszam na strony LGD Dobra Widawa www.dobrawidawa.pl