SALE

Dotacje UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podjęto działalność gospodarczą współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w zakresie wytwarzania sztucznej biżuterii i jej innowacyjnej formy sprzedaży. Celem przedsięwzięcia jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie projektowania, wytwarzania oraz sprzedaży biżuterii sztucznej (w tym inspirowanych przyrodą regionu Dobra Widawa); stworzenie jednego miejsca pracy (w ramach samozatrudnienia).

 

Flaga UE Logo LEADER LGD Dobra Widawa Logo PROW

Przedsięwzięcie powstało dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania “Dobra Widawa” w ramach “Zwiększenia poziomu atrakcyjności turystycznej i przedsiębiorczości

na obszarze Dobrej Widawy”

Art Biżuteria Jadwiga Hutnik powstała dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kierowanego przez społeczność”

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – wspieramy mieszkańców naszego obszaru, działaczy społecznych, przedsiębiorców – w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich – projektów kulturalnych, społecznych, inwestycyjnych.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Stowarzyszeniem działającym na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków, należących do 4 powiatów – oleśnickiego, wrocławskiego, oławskiego oraz namysłowskiego.

Zapraszam na strony LGD Dobra Widawa www.dobrawidawa.pl